Home > Piets blog > Maart 2010 recordwarm volgens satellietmetingen
Volg Piet

Piets blog

Maart 2010 recordwarm volgens satellietmetingen

Volgens berekeningen van zowel UAH als RSS was maart 2010 wereldwijd 0,65°C warmer dan het gemiddelde van maartmaanden over 1979-1998. Dit is de warmste maand maart sinds het begin der waarnemingen per satelliet.

Afgelopen januari was eveneens record-warm, en de eerste drie maanden tezamen staan nu ook aan de top. De records komen tot stand dankzij een verder gaande opwarming in combinatie met een El Niño-situatie.

Hoewel de El Niño na het hoogtepunt in december inmiddels zwakker wordt, kan het effect op de temperaturen in de onderste laag van de troposfeer nog even aanhouden, er zit meestal een vertraging van zo’n half jaar tussen.

In de metingen via satellieten, zoals UAH en RSS die uitvoeren, geeft een El Niño overigens een veel sterker signaal dan de metingen vlak aan de oppervlakte van de aarde die via land- en zeestations geregistreerd worden, Daarop zijn de reeksen van GISS, HADCRU en NCDC gebaseerd. De cijfers van die laatste instituten komen pas later deze maand beschikbaar.

De huidige El Niño is minder sterk van die in 1998, toen de meeste meetreeksen het warmste kalenderjaar tot nog toe optekenden.
(VWK(

Meer Blog