Home > Piets blog > Meer samenwerking bij bestrijding gladheid
Volg Piet

Piets blog

Meer samenwerking bij bestrijding gladheid

De provincie Groningen gaat bij gladheid nauw samenwerken met gemeenten en Rijkswaterstaat.

Afgelopen winter is gebleken dat sommige gemeenten geen contract hebben met een zoutleverancier. De provincie heeft nu extra zout ingeslagen voor de winter en er is een prioriteitenkaart gemaakt met wegen, die zo lang mogelijk begaanbaar moeten blijven. Hierover zijn afspraken gemaakt met gemeenten. De gemeente Groningen wil zelfs samen met de provincie een nieuwe zoutloods bouwen.
(RTV Noord)

Meer Blog