Home > Piets blog > Minder landijs op Zuidpool, weinig zeeijs Noordpool
Volg Piet

Piets blog

Minder landijs op Zuidpool, weinig zeeijs Noordpool

Volgens satellietwaarnemingen is de hoeveelheid landijs op de Zuidpool afgenomen, tegelijkertijd is de hoeveelheid zeeijs rondom de Zuidpool toegenomen. Toe of afname van zeeijs heeft geen direct effect op zeespiegelstijging als het gevormd zeeijs het gevolg is van bevriezing van zeewater. De afname van landijs heeft wel invloed, de zeespiegel stijgt dan uiteraard. Als de toename van zeeijs niet het gevolg is van bevriezing van zeewater maar van afkalving van landijs, dan leidt dat óók tot zeespiegelstijging. Het is daarom belangrijk te weten waardoor de hoeveelheid zeeijs rondom de Zuidpool toeneemt.

De afname van Noordpoolijs (zeeijs) is weliswaar niet direct van invloed op de zeespiegel, maar wel indirect. De omgeving van de Noordpool zal warmer worden naarmate de hoeveelheid zeeijs afneemt, daarmee neemt ook de smelt van ijs op Groenland (landijs) toe. Dat leidt dan weer tot een hogere zeespiegel.

Slecht nieuws: afname landijs op Zuidpool en sterke smelt van zeeijs op de Noordpool.
Slecht of goed nieuws: toename van zeeijs rond de Zuidpool (afhankelijk van de herkomst van het zeeijs)

Bron: KNMI

Meer Blog