Home > Piets blog > Noorwegen: koudste 12-maandenperiode sinds 96-97
Volg Piet

Piets blog

Noorwegen: koudste 12-maandenperiode sinds 96-97

Terwijl de wereldwijde gemiddelde temperatuur de laatste 12-maandenperiode de hoogste is sinds de registraties begonnen, moet er in Noorwegen teruggegaan worden naar het midden van de jaren 90 voor het vinden van een soortgelijke periode als die van de afgelopen 12 maanden.
Bij het vergelijken van de gemiddelde maandtemperatuur van de (ruimtelijk gelijkmatig geselecteerde) stations in Noorwegen (zie grafiek), zien we dat we vele jaren terug moeten om een gelijkende twaalfmaandse periode te zien, één zoals de Noren nu beleefd hebben de laatste tijd.

In Oslo is de gemiddelde temperatuur voor de periode van 12 maanden lopend van september 2009 tot augustus 2010 slechts 5,8 °c. We moeten naar de periode van februari 1996 tot januari 1997 om een koudere periode te vinden. Datzelfde geldt voor Bergen en Tromsø; we moeten 14 jaar terug om een koudere twaalfmaands periode te vinden. Voor Værnes moeten we helemaal terug naar 1993/1994.

Koude winter.
In grote delen van het land was er een koude winter, alsmede de afwezigheid van langere warme perioden in het vorige jaar, wat allemaal bijdraaagt aan het relatief lage 12-maandsgemiddelde dat bereikt werd. Dit jaar was de 11e koudste winter van alle winters vanaf 1900.

De temperaturvariatie is niet ongewoon en strookt gewoon met wat we vaker gezien hebben de laatste 50 jaar.
Zelfs in een tijd van stijgende temperatuur – zowel wereldwijd als op regionaal niveau – zullen we ook zowel wereldwijd als op regionaal niveau dit soort perioden blijven beleven, van relatieve koude, aldus klimatoloog Ketil Isaken van het Noors Meteorologisch Instituut.

De waargenomen temperatuurstijging in Noorwegen in de afgelopen 50 jaar is zo’n 1,0 tot 1,5 ° C. Deze stijging is te wijten, althans gedeeltelijk, aan door de mens veroorzaakte opwarming.
De natuurlijke variabiliteit van de gemiddelde temperatuur is groter dan 1 tot 1,5 graden in Noorwegen. De temperatuurvariatie van jaar tot jaar wordt voornamelijk bepaald door natuurlijke variaties, en slechts in beperkte mate is deze beïnvloed door antropogene opwarming. De invloed van de opwarming is een algemeen verhoogd temperatuurniveau.
(VWK)

Meer Blog