Home > Piets blog > Op schaatsen
Volg Piet

Piets blog

Op schaatsen

Als het aan mij ligt komen wij de komende week op schaatsen. Het gaat dan met name om de ijsbanen. De ijsvloeren van de ijsbanen kunnen met de meest matige vorst van de komende nachten aardig aansterken. Over de buitenwateren wil ik het nog niet hebben. Bij mij op de Bolswardervaart, dus elfstedenroute, ligt een flinterdun laagje ijs. Als daar een aantal centimeters sneeuw op komt geeft dit problemen voor de ijsaangroei. Dit geldt ook voor elders op de vaarten, meren en sloten.

Meer Blog