Home > Piets blog > Opwarming en stijging van de zeeën versnelt
Volg Piet

Piets blog

Opwarming en stijging van de zeeën versnelt

De temperatuur van de oceanen stijgt meer dan eerder was berekend,  ook de zeespiegel stijgt meer dan de temperatuurstijging kan verklaren. Het waterpeil stijgt meer dan een meter in deze eeuw. Dat voorziet een groep onderzoekers in een publicatie in het tijdschrift Nature geplaatst op 20 mei 2010. De groep baseert hun conclusies op waarnemingen van de temperatuur van de oceanen tot een diepte van 700 meter van 1993 tot 2008.

De waarnemingen tonen aan dat de oceanen een aanzienlijke opwarming hebben ondergaan, volgens klimaatwetenschapper John M. Lyman, vereist dat bijna 30% meer aan energie dan die volgens de IPCC-berekeningen beschikbaar is gekomen als gevolg van het versterkte broeikaseffect. John M. Lyman is de belangrijkste auteur van het artikel in Nature.

Ontbrekende energie
De waargenomen opwarming van de oceanen vereist een input (extra inbreng) van ongeveer 0,64 watt per vierkante meter. Dat is hoger dan de 0,5 Watt per vierkante meter,  die het IPCC aangekomen had in hun vierde grote verslag van 2007. De verwarming is echter voornamelijk te wijten aan de broeikasgassen en dus aan het  versterkte broeikaseffect.

John M. Lyman merkt op dat de toenemende bijdrage van smeltende ijskappen de constante stijging van het waterpeil kan verklaren. Zeespiegelstijging door het smelten van de ijskappen vergt namelijk veel minder energie dan stijging van water door uitzetting door opwarmen van de oceanen.

VN-klimaatpanel IPCC heeft in 2007 een zeespiegelstijging van 59 centimeter voorzien in deze eeuw. De schatting is echter zonder de bijdrage van smeltende ijskappen in Groenland, Antarctica en elders in de wereld, omdat de onzekerheid van deze bijdrage erg groot was. Studies tonen nu aan dat de oceanen zullen stijgen als gevolg van de ijskappen die smelten, maar de orde van grootte is nog hoogst onzeker.

De wereldwijde stijging van de zeespiegel doet zich voor om twee redenen:
1. water zet uit als zogenaamde thermische uitzetting bij verhitting. Het waterpeil is een betrouwbare indicator van de opwarming van de aarde, omdat de overgrote meerderheid van de extra warmte-energie die niet teruggaat naar het heelal – als gevolg van de broeikasgassen – wordt opgeslagen in de oceaan.

2. Het waterpeil stijgt als het ijs smelt op het land en als dat eindigt in de oceaan als smeltwater. Zee-ijs heeft echter geen effect op de waterstand, dat drijft in zee en verplaatst niet meer water dan het aan gewicht heeft.

Meer Blog