Home > Piets blog > Valwind of windhoos?
Volg Piet

Piets blog

Valwind of windhoos?

Diverse media maakten recent melding van een windhoos in het Brabantse Halle. Na onderzoek door weerkundigen zou het hier niet gaan om een windhoos, maar om een zogenaamde valwind. Deze twee verschijnselen hebben raakvlakken maar zijn toch totaal verschillende fenomenen. Ze worden vaak met elkaar verwisseld. Onkunde of onwetendheid ligt er ongetwijfeld aan ten grondslag. Hier de beschrijvingen van zowel de ‘valwind’ als de windhoos. (bron: wikipedia)

Valwind
Een valwind of een katabatische wind is een sterke neerwaartse luchtstroom die lucht met een hoge dichtheid vervoert vanaf grote hoogte onder invloed van de zwaartekracht. Ze komen alleen in of aan de rand van bergachtige gebieden voor. Soms wordt een valwind ook wel aangeduid met de termen downburst of microburst, maar een downburst is een meer algemene term voor een sterke neerwaartse stroming van lucht in een zware bui.

Een valwind kan gepaard gaan met zware windstoten en neerslag. Soms wordt een valwind verward met een tornado of windhoos, echter een valwind is te herkennen aan dat de bomen allemaal in dezelfde richting omvallen.

Een voorbeeld van valwinden zijn de Bora langs de Adriatische kust, Mistral in Zuid-Frankrijk, de Santa Ana in Californië en de Oroshi in Japan.

Windhoos
Een windhoos is een wervelwind (een snel draaiende kolom lucht) die vaak als een trechtervormige slurf onder een onweerswolk zichtbaar is. Vooral in de zomerperiode, maar soms ook in de winter, gaan buien zo nu en dan vergezeld van windhozen. De hoos trekt met de bui mee en kan een spoor van vernielingen achterlaten.

Soms bevat de windhoos objecten die tijdens de tocht over het aardoppervlak zijn opgezogen. De zichtbare slurf bestaat net als een wolk uit waterdruppeltjes. De windsnelheden bij een windhoos kunnen zeer lokaal oplopen tot enkele honderden kilometers per uur en de passage van een hoos gaat gepaard met een enorm lawaai.

Gemiddeld enkele malen per jaar veroorzaken windhozen zeer plaatselijk een enorme ravage. Vaak worden zware windstoten, die ook veel schade aanrichten, aangezien voor windhozen. Of werkelijk sprake is geweest van een hoos kan in de regel pas achteraf worden vastgesteld aan de hand van verslagen van ooggetuigen en de aard van de schade.

Windhozen zijn moeilijk voorspelbaar, maar de weersomstandigheden waarbij ze het meest voorkomen zijn wel te karakteriseren. De verschillen in temperatuur en vochtigheid tussen de lucht aan het aardoppervlak en op grote hoogte in de atmosfeer moeten heel groot zijn. Bovendien moet op zo’n 10 kilometer hoogte een zeer sterke wind staan (straalstroom). In een dergelijke situatie ontstaan de enorme buienwolken die hozen kunnen bevatten.

In de nazomer en het najaar ontstaan de meeste buien boven de relatief warme zee of meer. Hozen die bij buien boven water optreden en het land niet bereiken worden waterhozen genoemd. Onweersbuien kunnen behalve windhozen en waterhozen ook catastrofale valwinden veroorzaken.

Meer Blog