Home > Piets blog > Van Antarctica afgebroken ijsberg kan klimaat beïnvloeden
Volg Piet

Piets blog

Van Antarctica afgebroken ijsberg kan klimaat beïnvloeden

Een ijsberg zo groot als Drenthe is losgebroken van Antarctica en met onbekende bestemming naar het noorden vertrokken. Wetenschappers sluiten niet uit dat het smelten van de ijsmassa op den duur invloed heeft op lokale zeestromingen. En mogelijk uiteindelijk zelf van invloed kan zijn op het klimaat.

Het formidabele stuk ijs, dat vorige maand nog samenhing met de drijvende Mertz gletsjertong ten zuiden van Tasmanië, werd omstreeks 12 of 13 februari losgestoten door ijsberg B9b die al sinds 1987 in de omgeving rondzwerft. B9b is een rest van ijsberg B9, die nog veel groter was dan de nieuwe ijsberg.

De vorming van grote ijsbergen door het afkalven van gletsjers is een natuurlijk proces dat geen enkel verband hoeft te hebben met het broeikaseffect. Wel kan de bestemming die ijsbergen ten slotte bereiken een maat zijn voor klimaatverandering. Het lot van de nieuwe ijsberg wordt bepaald door wind, zeestromingen en de ondiepten die hij tegenkomt. De plaat zou zo’n 400 meter dik zijn, dat betekent dat hij ongeveer 360 meter diep onder water steekt. IJsberg B9 had in 1987 snelheden van een paar kilometer per dag, in 1989 liep het tijdelijk op tot 13 km per dag.

Het zoete smeltwater van de ijsberg kan, als het op een ongelukkige plek vrijkomt, het driedimensionale stelsel van zeestromingen in de oceanen beïnvloeden. Deze circulatie wordt op gang gehouden door het zinken van koud en zout (dus zwaar) water in tamelijk scherp begrensde afzinkgebieden. Als het zoute water opeens wordt aangevuld met licht zoet water kan de circulatiesnelheid veranderen. Dat heeft dan weer invloed op het klimaat.

nrc

Meer Blog