Home > Piets blog > Volgende week nieuwe winterinval?
Volg Piet

Piets blog

Volgende week nieuwe winterinval?

Dit weekend dooit het flink. Maar inmiddels worden er op de weerkaarten alweer nieuwe hoopvolle signalen afgegeven voor winter liefhebbers. Volgt er volgende week een nieuwe kou-inval?

De winter is nog altijd aanwezig in ons land. Het kwik komt vandaag op veel plaatsen niet boven nul en afgelopen nacht vroor het in het noorden 4 tot 5 graden.

Verantwoordelijk voor het koude weer is een zwak ruggetje van hogedruk in de buurt van ons land. Het ligt tussen twee depressies in. Het een ligt bij Frankrijk en een ander boven Scandinavië.

Vanaf het vasteland van Europa wordt met een zwakke oostelijke stroming koude lucht aangevoerd.

Toch komt het winterweer opnieuw onder druk. We zien een hogedrukgebied op het centrale deel van de Oceaan enkele duizenden kilometers oprukken in noordelijke richting. Het lagedrukgebied bij Frankrijk koerst naar Finland en deze ontwikkelingen doen bij ons de wind vanaf donderdag naar het noordwesten tot westen draaien. De dooi is dan onderweg!

Het hogedrukgebied pompt zachte lucht de oceaan op. Deze luchtsoort komt in botsing met koude arctische lucht die vanaf de Pool, Groenland en Scandinavië is afzakt. Het gevolg is dat er storingen ontstaan. Deze zullen in de noordwestelijke stroming ook ons land bereiken. Op donderdag zal dit eerst sneeuw en later ook regen geven.

Het kwik loopt op en deze dooiaanval zal slagen en het weekend zal overwegend vorstvrij verlopen.

Maar dan: de weerkaarten voor de lange termijn zien er al enkele dagen hoopvol uit voor winterliefhebbers. Volgens meerdere berekeningen zal het hogedrukgebied vanaf het centrale deel van de oceaan naar Groenland trekken om daar een stevige blokkade te vormen voor depressies. Rondom dit hogedrukgebied zal er dan weer een hoop kou vanuit het noorden in zuidelijke richting worden getransporteerd.

Uiteraard gaat het hier om lange termijn berekeningen. Maar welk model we er ook bij pakken, in verreweg de meeste gevallen is er sprake van hogedrukopbouw ten noorden van ons land.

Volgens het ECMWF bijvoorbeeld  rolt het hogedrukgebied een rug uit naar een ander ‘hoog’ boven het noordoosten van Rusland.
In deze visie ontstaat er na het weekend een koude noordoostelijke stroming met in de nachten lichte vorst, met mogelijkheden voor nipt matige vorst. Later in de week slaat een depressie vanaf Noorwegen de fusie kapot en krimpt de stroming naar het noorden tot noordwesten. Dat maakt ruimte voor storingen met winterse buien, maar zit een stabiele periode van kou er niet aan te komen.

Offenbach laat een apart hogedrukgebied boven Scandinavië tot stand komen, maar ook min of meer gesteund door het Russische hoog.
Na het weekend begint ook hier de toestroom van koude vrieslucht met lichte en mogelijk matige vorst. Maar ook in deze oplossing zou de regie gaandeweg de week in handen komen van een depressie. Niet eentje uit het noorden, maar hier komt de bedreiging vanaf het centrale deel van Europa. Maar ook in deze oplossing blijft de stroming noord-zuid georiënteerd en blijft er koude lucht toestromen, met een toenemende kans op winterse buien later in de week.

De Amerikanen delen in grote lijnen deze mening. Ook daar eerst een (zwakke) noordoost circulatie en later een naar noord krimpende stroming met een toenemende wisselvalligheid. Het brongebied van onze luchtsoort is dan ook nog altijd Noord Europa.

Volgens de Amerikaanse lange termijn berekeningen is het overigens een kwestie van tijd voordat de echte winter weer invalt.
Na wat aarzelingen begin volgende week, zal later in de periode barre winterkou Europa binnen vallen.

Een depressie boven centraal Europa zorgt  samen met het Russische hogedrukgebied voor een ijzige noordoost circulatie. Een omvangrijk hogedrukgebied bij Groenland werkt als derde partij ook mee en blokkeert de Oceaan en de weg naar Scandinavië voor depressies.

Samenvattend kunnen we stellen dat het vanaf donderdag een aantal dagen flink gaat dooien.

Vanaf maandag probeert koude lucht vanuit het noorden van Europa zich weer een weg te banen naar ons land.
Het wordt kouder met in de nachten lichte en mogelijk zelfs matige vorst. Overdag rond nul.

Daarna blijft is er een grote kans dat het aan de (te) koude kant blijft maar dat ook de (winterse) neerslagkansen flink toenemen.
De aanloop naar meer kou? Ik hou u op de hoogte!

Meer Blog