Home > Piets blog > Vorige stijging zeespiegel leidde koude periode in
Volg Piet

Piets blog

Vorige stijging zeespiegel leidde koude periode in

Aan de extreem koude periode die zich 8.200 jaar geleden voordeed in Noordwest-Europa ging een tijdvak van enkele honderden jaren vooraf, waarin de zeespiegel bij Nederland met gemiddeld twee meter per eeuw steeg. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, onderzoeksinstituut Deltares en TNO, waarvan de resultaten deze maand worden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Geology.

Stilvallen Golfstroom
De snelle stijging van de zeespiegel tussen 8.500 en 8.300 jaar geleden werd veroorzaakt door het leeglopen van grote ijsmeren in Noord-Amerika, doordat de ijsdammen uit de voorgaande ijstijd langzaamaan wegsmolten. Dat leidde niet alleen tot de verdrinking van grote delen van wat nu Nederland is, maar ook tot een verzoeting van de Atlantische Oceaan en het stilvallen van de Warme Golfstroom.

Herhaling
Dat scenario zou zich in theorie kunnen herhalen door het versneld afsmelten van de Groenlandse ijskap, met opnieuw een zeer koude periode in Noordwest-Europa als gevolg. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, kan volgens de wetenschappers aan de hand van klimaatmodellen een stuk betrouwbaarder worden voorspeld, nu duidelijk is hoeveel water er destijds door het leegstromen van de ijsmeren terechtkwam in de noordelijke Atlantische Oceaan. (hln)

Meer Blog