Home > Piets blog > Waddenzee anderhalve graad warmer
Volg Piet

Piets blog

Waddenzee anderhalve graad warmer

Het water in de Waddenzee is de afgelopen 30 jaar ruim anderhalve graad warmer geworden.

Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOZ. De verhoging, vooral vanaf de jaren tachtig, is drie keer zo groot als uit opwarming door broeikasgassen kan worden verwacht. Ook in de Noordzee is het water flink warmer geworden.

Door de opwarming verandert de flora en fauna in de zee aanzienlijk. Er komen nu vissen voor in de Waddenzee die voorheen voorkwamen in de Golf van Biskaje. Vissen die eerst in de Waddenzee zwommen zijn nu veel noordelijker te vinden. Het warmere water zorgt volgens het NIOZ in de toekomst ook voor meer regen.
(rtv noord)

Meer Blog