Home > Piets blog > Warme zeestromingen eroderen ijskap Groenland
Volg Piet

Piets blog

Warme zeestromingen eroderen ijskap Groenland

De ijskap op Groenland erodeert door warme zeestromingen die fjorden binnendringen, zodat het onderwaterijs afsmelt, aldus het jongste nummer van het vakblad Geoscience.

Dat de zeespiegel nu jaarlijks met 3 in plaats van met 1,8 mm in de jaren zestig stijgt, is in belangrijke mate toe te schrijven aan het afsmelten van de ijskap op Groenland. Indien het ijs helemaal zou verdwijnen, zou de zeespiegel met zeven meter stijgen en zouden wereldwijd kustgebieden onder water komen te liggen.

Over de oorzaak van het afsmelten woedt een wetenschappelijk debat. Sommige vorsers menen dat het rechtstreeks te maken heeft met de opwarming van de atmosfeer. Maar volgens anderen kan de versnelde afsmelting niet alleen te maken hebben met enkel afsmelten van ijs aan het oppervlak.

Warme zeestroming
Een team onder leiding van Fiammetta Straneo van het Oceanografisch Instituut van Woods Hole in Massachusetts ging daarom de temperatuur van het water meten in de fjord Sermilik die in het oosten van Groenland aan de gletsjer Helheim reikt. De wetenschappers stootten er op een zeestroming van 3 tot 4 graden Celsius die de fjord binnendrong, warm genoeg om te vreten aan de basis van gletsjers en om ze naar zee te doen opschuiven. De aankomst van die stromingen wordt ook in de hand gewerkt door winden aan de kusten.

Een studie door Eric Rignot van het Jet Propulsion Laboratory op vier gletsjers bevestigde dit afsmeltingsmechanisme, maar dan wel variabel. (belga/vsv/hln)

Meer Blog