Home > Piets blog > Weer een jaar met weinig zomerijs op Noordpool
Volg Piet

Piets blog

Weer een jaar met weinig zomerijs op Noordpool

De laatste 30 jaar heeft men met behulp van satellieten een neergaande  trend kunnen waarnemen van het overblijvende ijs in de arctische zomer. Dit jaar bracht het minderende ijs met zich mee dat de noordwest- las ook de noordoostpassage tegelijkertijd open waren.
Het ijs heeft zijn geringste omvang bereikt de afgelopen weken en is nu weer groeiende. Tijd om de balans op te maken!

De 19e september werd de kleinste hoeveelheid zomerijs waargenomen van dit seizoen: een oppervlak van 4.6 miljoen vierkante kilometer aldus het Amerikaanse NSIDC (National Snow and Ice Data Center).

Het jaar 2010 komt op de derde plaats vanjaren met geringste zomerse ijsomvang; alleen 2007 en 2008 hadden meer afsmelt.
Tot begin juli had het er de schijn van dat dit jaar een nieuw recordjaar zou worden maar juist op dat moment veranderde er iets in de atmosferische stromingen waardoor de afsmelt vertraagde.

Bronnen: SMHI en NSIDC, vertaling VWK

Meer Blog