Home > Piets blog > Wereldtemperatuur naar nieuw hoogtepunt in 2010
Volg Piet

Piets blog

Wereldtemperatuur naar nieuw hoogtepunt in 2010

Op mondiaal niveau zal 2010 warm aflopen – misschien zelfs recordwarm. El Niño is een deel van de oorzaak, maar lang niet de hele.
Op mondiaal niveau zijn de temperaturen van de laatste maand en seizoen op topniveau.

Ook is nu duidelijk geworden dat winter 2009-2010 en voorjaar 2010 in de boeken komen als warmste wereldwijd, sinds de metingen begonnen rond 1850.

El Niño deel van de verklaring
Een deel van de verklaring voor de warme periode is het effect van El Niño, dat sinds de zomer van 2009 de overhand had in de Stille Oceaan. El Niño is nu verzwakkende, maar de opwarming van de atmosfeer ijlt  ook nog na en verdwijnt dus slechts langzaam.
El Niño is een natuurlijke variatie van het klimaat, waarin de wereldwijde temperatuur beïnvloed wordt. Dit fenomeen loopt dwars door de menselijke invloeden heen en schept onzekerheid over wat er precies gaande is in het klimaatsysteem.
Dat de de wereldbol echter nu temperatuurrecords meemaakt is op zijn minst opmerkelijk. De vorige records waren geassocieerd met de veel extremere El Niño in 1997 en 1998.

Pieken en dalen in de opwarming van de aarde
El Niño creëert ‘hobbels’ op de onderliggende gladdere mondiale temperatuurstijging. Het punt is dat de kleine hobbel die we nu ervaren van een zwakkere El Niño, hoger uitkomt dan de grote bobbel in de late 20e eeuw. Het vertelt ons dat er nog steeds een opwarming van de aarde gaande is.
Temperatuurschommelingen gedurende maanden tot een tiental jaren, zijn dus op zich niet beslissend voor de beoordeling van de opwarming van de aarde. Niet wanneer ze omhoog of omlaag  gaan.

“Het is pas echt zinvol om te kijken bij een temperatuur van veranderingen in de tijd. Traditioneel wordt door klimatologen gekozen voor een periode van 30 jaar, dat lijkt een goede tijdshorizon, waarmee de grote natuurlijke schommelingen in de temperatuurcurve die op een tijdschaal van maanden tot een a twee decennia optreden”, aldus Jens Hesselbjerg klimaatonderzoeker  Denemarken bij DMI in oktober 2009.
Tijdens diezelfde gelegenheid schatte hij in dat het op dat moment versnellen van El Niño zou leiden tot een reeks van globale temperatuurrecords in 2010.

Ook recordsnelle afsmelt van het Noordpoolijs

De afgelopen maanden laten een flinke versnelling in het wegsmelten van het Noordpoolijs zien.
(vwk)

Meer Blog