Home > Piets blog > Winter: koudste van de eeuw
Volg Piet

Piets blog

Winter: koudste van de eeuw

Deze winter is op basis van het koudegetal in ieder geval de koudste van deze eeuw.
We zijn 2003 gepasseerd. Dat jaar had 80.1 punten. Inmiddels zit de Bilt al op 82.2 punten. Op nummer 1 staat nog altijd onbedreigd 1963 met 345.9 ‘Helmannpunten”.

Het koudegetal (Hellmanpunten naar de Duitse meteoroloog Gustav Hellmann) is een maat voor de koude in het tijdvak van 1 november van het voorafgaande jaar tot en 31 met maart van het genoemde jaar. Voorbeeld: 1963 heeft betrekking op de periode 1 november 1962 tot en met 31 maart 1963. Het wordt verkregen door over dit tijdvak alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het vriespunt te sommeren met weglating van het minteken.

Meer Blog