Home > Piets blog > Broeikaseffect maakt hoge temperatuur april mogelijk
Volg Piet

Piets blog

Broeikaseffect maakt hoge temperatuur april mogelijk

De afgelopen maand was uitzonderlijk zacht. De gemiddelde temperatuur over de hele maand april was in De Bilt ongeveer 13,1 graden. Daarmee evenaart april 2011 het warmterecord 2007 en bereikt de hoogste waarde sinds het begin van de metingen in 1706.

Niet alleen in Nederland was het deze maand uitzonderlijk warm. In Centraal-Engeland was het de warmste aprilmaand sinds het begin van de waarnemingen in 1659. Ook in Duitsland, België, Frankrijk en Zwitserland was het veel warmer dan gebruikelijk, vergelijkbaar met Nederland. Vijf aprilmaanden uit de 21e eeuw (2004, 2005, 2007, 2009 en 2011) staan in de top tien van de warmste sinds 1706.

Luchtdruk en zonneschijn
De hoge luchtdruk in Nederland en omgeving leidde tot overvloedige zonneschijn en is daarmee één van de hoofdoorzaken van de hoge temperatuur in april 2011. Toch is dit niet de enige factor want in april 1938, 1954, 1955, 2007, 1997, 1957, 1984 was de luchtdruk hoger dan in april 2011. In april 2007, 1942 en zelfs in 2010 scheen de zon meer uren dan in april 2011.

Luchtvervuiling
Sinds midden jaren 80 is de zichtbare luchtvervuiling met roetdeeltjes en zwavel sterk afgenomen, waardoor meer zonneschijn de grond bereikt. Er is echter geen reden om aan te nemen dat de lucht in april veel schoner is dan in de jaren 60, en toch zijn de temperaturen veel hoger dan toen.

Luchtvochtigheid
Hoewel er in april 2011 weinig bewolking was, was de hoeveelheid waterdamp (een doorzichtig gas) wel hoog vergeleken met andere jaren met hoge luchtdruk en veel zon. In 1942 en 2010 was de lucht veel droger. Waterdamp is een zeer krachtig broeikasgas, dat de aarde warm houdt door uitstraling naar de ruimte tegen te houden. De waarneming dat dit jaar de nachten warmer waren dan in 2007 ondersteunt dit vermoeden.

Broeikaseffect
Om uit te zoeken wat de exacte bijdrage was van bovenstaande factoren aan de extreem hoge temperaturen in april 2011 vergt een uitgebreidere analyse, maar het is aannemelijk dat zonder de door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde de hoge april-temperaturen in het afgelopen decennium vrijwel onmogelijk zouden zijn geweest.
Bron: klimaatportaal

Meer Blog