Home > Piets blog > Droogte in Salland en Achterhoek
Volg Piet

Piets blog

Droogte in Salland en Achterhoek

Lopend over de kade in Deventer is het vrijwel onmogelijk om je een voorstelling te maken van de situatie in januari van dit jaar, drie maanden geleden.

Toen stond de Welle onder water; dat gebeurt als het peil hier tot minstens 6.30 meter boven NAP stijgt. De stand bedraagt nu 2.06 meter. De rivier is een bescheiden stroom.

Er is de afgelopen weken weinig regen gevallen; de laatste week zelfs geen druppel. Op de IJssel heeft dat invloed, al is de rivier, als zijtak van de Rijn, vooral afhankelijk van ‘aanvoer’ uit de Alpen. Op de sloten en beken in het achterland van Achterhoek en Salland zijn de effecten nog sterker merkbaar.

Waterschap Rijn en IJssel gaat deze week de waterstanden nauwkeurig in beeld brengen. “Het is overal behoorlijk droog, we willen even exact weten hoe het er voorstaat”, zegt een woordvoerster. Aan de hand van de gegevens bekijkt het waterschap of eventueel maatregelen nodig zijn. De situatie in Salland is vergelijkbaar met die in de Achterhoek. Harald van Gerner van waterschap Groot-Salland: “Het lukt tot nu toe nog goed om met stuwen en sluizen de sloten op peil te houden. We houden de droogteberichten goed in de gaten. Er zijn al wel akkerbouwers die vragen of ze al mogen beregenen.”

Gerrit Tuten, in Salland afdelingsvoorzitter van landbouworganisatie LTO, meldt dat de gevolgen van de droogte “heel wisselend” zijn. “In de laaggelegen gebieden gaat het nog prima. Daar kunnen we nog een tijd vooruit. Als de droogte blijft aanhouden, kunnen op de hogere delen problemen ontstaan.” Het uitblijven van regen heeft ook zijn voordelen, zegt Tuten. “We zijn nu in de gelegenheid allerlei activiteiten uit te voeren, zoals het onderhoud van de sloten.” Met het poten van aardappelen, uitzaaien van bieten en zomergraan ligt de landbouw ook elders in Nederland een paar weken voor op schema.
(de Stentor)

Meer Blog