Home > Piets blog > Droogte ondanks regen nog niet voorbij
Volg Piet

Piets blog

Droogte ondanks regen nog niet voorbij

De aanhoudende droogte in Nederland is uitzonderlijk te noemen, zegt het KNMI. De laatste keer dat het zo droog was in ons land was in 1976.

Na een week regen denken veel mensen dat de problemen met de droogte voorbij zijn, maar dat is zeker niet het geval. De neerslag die tot nu toe gevallen is, is bij lange na niet genoeg om het waterpeil in de rivieren te laten stijgen.

Door het lage waterpeil stroomt er minder water richting zee en komt het zoute zeewater bij vloed verder het land in. Dat kan grote gevolgen hebben voor de landbouw. Veel kwekerijen gebruiken rivierwater om hun gewassen te besproeien. Planten kunnen niet tegen zout water, daar gaan ze dood van.

Gemaal
De waterschappen in Nederland nemen maatregelen om de verzilting zoveel mogelijk tegen te gaan. Zo heeft het Hoogheemraadschap Rijnland het gemaal in Gouda 24 uur stilgelegd. Vandaag wordt het weer aangezet, maar dan pompt het de andere kant op.

In plaats van dat het gemaal water uit de rivieren naar de achtergelegen gebieden pompt, wordt nu juist het opgeslagen water terug de rivier ingepompt. De verwachting is dat het waterpeil hierdoor vijf tot zes centimeter zal stijgen waardoor het zoute water minder ver de rivieren in kan stromen.

Een andere maatregel die wordt ingezet is het beregeningsverbod. Zo mogen boeren in het waterschap Vallei & Eem geen water meer uit beken pompen om hun gewassen te besproeien.

Verdamping
Van de regen die er valt, verdampt ook weer een deel. Bij zonnig weer met veel wind en hoge temperaturen, kan er veel vocht verdampen. Dat gebeurt vooral in landbouwgebieden, waar de wortels van de gewassen het water aan de grond onttrekken.

De beschikbare hoeveelheid vocht hangt af van het verschil tussen de neerslag en verdamping. Op sommige plaatsen is het tekort al opgelopen tot 150 mm!
De neerslagtekorten waar we nu mee te maken hebben, zijn normaal voor de maanden juli en augustus. Lokale regenbuien kunnen plaatselijk wel verlichting geven, maar de droogteperiode loopt pas af als het langere tijd regelmatig regent.

Dijken
Niet alleen de landbouw heeft last van de grote droogte, ook voor de dijken kan het een gevaar zijn. Zo kwam in 2003 een woonwijk in Wilnis door een dijkverschuiving onder water te staan. De dijk langs de ringvaart was door droogte en een lage waterstand verzwakt.

Om uitdroging te voorkomen, worden op veel plaatsen in Nederland nu dagelijks de dijken natgesproeid.

NOS

Meer Blog