Home > Piets blog > ECN: groot meteorologisch onderzoek op Noordzee
Volg Piet

Piets blog

ECN: groot meteorologisch onderzoek op Noordzee

De afdeling Windenergie van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) heeft van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie de opdracht gekregen om een vierjarig meteorologisch meetprogramma uit te voeren op het Nederlandse deel van de Noordzee. Het doel is om betere windgegevens te verzamelen die gebruikt kunnen worden bij de voorbereidingen van nieuwe offshore windparken in de gebieden die daarvoor zijn aangewezen in het Nationaal Waterplan.
Omdat het windaanbod één van de meest belangrijke variabelen is bij het berekenen van de opbrengsten van deze toekomstige parken is het van groot belang om meer betrouwbare windgegevens te verzamelen. Uiteindelijk leidt dat tot meer zekerheid en minder risico’s voor investeerders, waardoor de kosten lager zullen uitvallen.

Op diverse platforms op de Noordzee worden al windmetingen gedaan, maar deze zijn onvoldoende nauwkeurig voor offshore windenergie. Zo zijn de hoogtes waarop gemeten wordt veelal te laag en wordt met te lage frequenties gemeten.

Diverse sensoren
Om het meetprogramma uit te voeren huurt ECN een meetmast die dit najaar door RWE op 40 zeemijl (ca. 75 km) buiten de kust ten westen van IJmuiden gebouwd zal worden. Op vier verschillende hoogtes (tussen 30 en 100 meter) zullen sensoren gemonteerd worden die windsnelheden, windrichting, temperatuur en drukverschillen waarnemen en registreren. Om in de toekomst veilige en kostenefficiënte funderingen te kunnen ontwerpen voor windturbines zal de meteomast ook gebruikt worden voor het meten van zeestroming en golfdata.

Daarnaast is het plan om op Lichteiland Goeree (dat op 16 zeemijl (30 km) ten zuidwesten van Hoek van Holland ligt) een lidarsysteem te plaatsen. Met dit systeem kunnen m.b.v. voor het oog onzichtbare laserstralen eveneens windmetingen gedaan worden.

Alle meetgegevens zullen in een database worden opgeslagen die publiek beschikbaar komt. Daarnaast zullen de uitkomsten van het onderzoek gebruikt worden in het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van het FLOW-consortium (Far and Large Offshore Wind).

Meer Blog