Home > Piets blog > Eindelijk weer eens de hoognodige regen
Volg Piet

Piets blog

Eindelijk weer eens de hoognodige regen

Gisteren ontstond een smalle buienlijn die zich uitstrekte vanuit het noorden (grofweg bij de Gronings-Friese grens) tot aan Maastricht.

Aan de oostflank was het warm en zwoel, aan de westzijde van het regengebied relatief koel. Zo kon het gebeuren dat het gisteren rond 14.00 bijna 27 graden was in Nieuw Beerta terwijl de temperatuur amper 100 km westelijker slechts 15 graden bedroeg.

Grote verschillen in ons kleine landje.
Ook vandaag zijn die verschillen er nog al zijn ze wat minder uitgesproken dan gisteren. Het heeft allemaal te maken met een storing, aangestuurd door een depressie bij Schotland.

Deze doet verwoede pogingen de blokkade van hogedruk boven Scandinavie en de daarmee samenhangende warmte uit ons land te verdrijven.
Vandaag en morgen weet het de koele lucht nog staande te houden nabij de oostgrens. Uiteindelijk zal het hogedrukgebied de slag verliezen en verovert de koele luchtsoort later in de week heel ons land.

Dit gaat niet gepaard met regen op uitgebreide schaal. De ergste droogte zal op veel plaatsen de komende tijd wel voorbij zijn, maar het watertekort blijft voortduren. Daarvoor hebben we meer depressie-activiteit nodig die regengebieden brengen. Nu heeft de neerslag een lokaal karakter en hebben we een beetje ‘geluk’ nodig. Of in ieder geval de natuur.

Ook begin volgende week keert de warmte niet terug en zou de wisselvalligheid zelfs nog wel eens wat kunnen toenemen.

Meer Blog