Home > Piets blog > Hans de Jong
Volg Piet

Piets blog

Hans de Jong

Weerman Hans de Jong is dit weekend overleden. Hans is 89 jaar oud geworden. Hans de Jong heeft veel voor mij betekend. Hij was jaren de weerman van Omrop Fryslan en landelijk bij de NCRV en bij de Wereldomroep. Verder waren zijn weerpraatjes o. a. te lezen in de Leeuwarder Courant, Het Friesch Dagblad, Trouw en niet te vergeten De Woudklank.

Hans de Jong heeft er samen met zijn collega Jan Pelleboer voor gezorgd dat het publiek bij het weer werd betrokken. Hans hield van een degelijk weerbericht, maar er werd ook ruimte gemaakt voor de luisteraar en de lezer. Hans bracht het weer boeiend en in begrijpelijke taal onder de mensen.

Hij was toegankelijk en had een eigen netwerk van waarnemers. Hierdoor werden bijzonderheden in het weer snel openbaar. Hans besteedde als weerman ook aandacht aan de natuur. De bijzondere meldingen werden in zijn praatjes meegenomen.

Hans de Jong is mijn voorbeeld geweest. Ik heb hem bij Omrop Fryslan opgevolgd en heb veel van hem geleerd op het gebied van weer, maar ook over hoe mensen zouden kunnen reageren. Hans heeft mij altijd voorgehouden dat ik mijzelf moest blijven en niemand moest nadoen. Een eigen stijl. Hans, bedankt hiervoor. Mag ik Dieneke en Marita en de familie veel sterkte toewensen.

Meer Blog