Home > Piets blog > Het is droog, maar niet té droog
Volg Piet

Piets blog

Het is droog, maar niet té droog

Hoewel boeren hier en daar zuchten onder de aanhoudende droogte, vallen de problemen in de Rijn- en Veenstreek nog mee. Pas als ook in de meimaand de regen uitblijft, gaan boeren zich zorgen maken.

Aad Markx, akkerbouwer in de Vierambachtspolder in Woubrugge, blijft opgewekt. De aardappelen zitten in de grond en kunnen gaan groeien. Ze doen het goed, ziet Markx. ‘Dat komt door de prachtige winter die we hadden. In februari was het relatief koud en droog. Dat zorgde ervoor dat de kleigrond mooi korrelig is geworden. Dat is weer goed voor de gewassen.’

Wel hoopt de akkerbouwer dat de droogte niet aanhoudt. ‘Aardappelen mogen wij niet beregenen met oppervlaktewater. Dit in verband met de aardappelziekte bruinrot die we wel eens in dit gebied hebben gehad. Wel mogen we water uit een bron onder de grond halen, maar dat is te ijzerhoudend en dus ook niet geschikt.’

Een woordvoerder van het hoogheemraadschap van Rijnland bevestigt dat er in deze regio nog geen sprake is van echte droogte. Dit in tegenstelling tot bij andere waterschappen. ‘Dat komt doordat we water krijgen uit de Hollandse IJssel en de Rijn.’ Uit voorzorg heeft Rijnland wel het zomerpeil iets verhoogd, waardoor de grond meer water krijgt. ‘Dit voor het geval dat de droogte aanhoudt.’

Bij aanhoudende droogte lopen de veendijken instortingsgevaar. Maar dat is nog niet aan de orde. Het hoogheemraadschap van Rijnland zegt geen aanleiding te zien om de frequentie van de dijkinspectie te verhogen.

Meer Blog