Home > Piets blog > Hoogwatergolf op de Rijn verwacht
Volg Piet

Piets blog

Hoogwatergolf op de Rijn verwacht

In verband met het aanhoudend hoogwater op de grote rivieren inspecteert Waterschap Rivierenland dagelijks de dijken in het rivierengebied.

De verwachting is dat het huidige niveau van de Maas in het rivierengebied zo’n twee dagen aan zal houden. Daarna zal de Maas waarschijnlijk gaan zakken. Op de Rijn wordt vanaf vrijdag 14 januari een nieuwe hoogwatergolf verwacht.

Met de genomen maatregelen is het rivierengebied goed voorbereid op het aanhoudende hoogwater. De verwachte waterstanden blijven onder het niveau van 1995. Wel lopen op steeds meer plaatsen de uiterwaarden vol. Het hoge water kan tot eind volgende week aanhouden.
Sluiting coupures

Op de dijken langs de Maas zijn overdag zelfs continu dijkpatrouilles actief. Uit voorzorg zijn coupures in Gorinchem, Woudrichem, Tiel en Nijmegen gesloten. De flexibele waterkering op de Waalkade in Nijmegen is opgebouwd. Op dit moment is het niet nodig om andere coupures te sluiten. Ook de Kromme Nol-kering bij Wijk en Aalburg blijft vooralsnog open.

Meer Blog