Home > Piets blog > Nederland veilig tegen stormen
Volg Piet

Piets blog

Nederland veilig tegen stormen

De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) gaf een waarschuwing voor hoogwater voor Den Helder, Harlingen en Delfzijl. ij Den Helder stond gisteravond rond 21.00 uur het water op een stand van 2,08 meter boven NAP. Dergelijke waterstanden komen maar eens in de twee jaar voor. De hoge waterstand werd veroorzaakt door het gewone getij (vloed) in combinatie met hoge windsnelheden boven de Noordzee, veroorzaakt door een storm bij Noorwegen. Grote zorgen hoefden mensen zich echter niet te maken. Nederlandse waterkeringen kunnen stormen aan die eens in de 10.000 jaar voorkomen. .

Meer Blog