Home > Piets blog > Ongelukken door hagelbuien
Volg Piet

Piets blog

Ongelukken door hagelbuien


Kaartje van de temperatuur op 5 km hoogte. Zeer koude lucht stroomt op deze hoogte ons land binnen. Talrijke winterse buien zijn het gevolg.

Deze ochtend zijn er diverse ongelukken gebeurd als gevolg van gladheid door hagelbuien. Een zware bui met hagel kan het wegdek in zeer korte veranderen in een ijsbaan. Temeer omdat de temperaturen tijdens een bui dalen tot dichtbij het vriespunt.
Vandaag en ook de komende dagen hebben we van tijd tot tijd te maken met winterse buien, hoewel donderdag vrij lijkt te blijven van deze ongemakken. Er werd deze ochtend gestrooid, wat overigens een tamelijk zinloze bezigheid is onder deze omstandigheden.

Zowel de luchttemperatuur als de temperatuur van het wegdek zijn positief. Zodra de bui is weggetrokken (en ook al tijdens de bui) smelt de hagel snel weg. Preventief strooien kan handig zijn, wanneer het na een hagelbui snel opklaart en het kwik daalt tot onder nul. Daar is nu geen sprake van. Het strooien van zout bespoedigt het smelten van de hagel niet of nauwelijks maar kost wel geld en is slecht voor het milieu. Het strooien van zout bij een positieve temperatuur kan wel effect sorteren wanneer de wegdektemperatuur onder het vriespunt ligt.
De hagelbuien worden veroorzaakt doordat depressies ten noorden van ons land, (Scandinavië, IJsland en het Poolgebied) koude lucht naar de oceaan en Europa transporteren. Vooral op hoogte is de lucht zeer koud. De temperatuur bedraagt op 5 km hoogte vandaag ongeveer -37 graden. De relatief warme Noordzee werkt als benzine op de buienmotor. Bovendien passeren er ook nog tal van troggen die veelal ontstaan boven de Noorse zee, alwaar een warme golfstroom aanwezig is. Maar ook boven de oceaan ontstaan (rand) storingen op de grens tussen de koude en zachtere oceaanlucht.

Morgen passeert een dergelijke randstoring wat zelfs uitmond in een heuse westerstorm.
De komende tijd blijft de westelijke circulatie zeer krachtig en is het eigenlijk onmogelijk voor een hogedrukgebied om het heersende stromingspatroon te doorbreken. Een dergelijke sterke werstcirculatie hebben  we een aantal jaren niet mee gemaakt. Pas als deze zachte stroming wat tot rust komt is er kans op een verandering. Ook volgende week is de kans hierop maar klein als we de laatste computermodellen mogen geloven.

Meer Blog