Home > Piets blog > Oostenwind brengt smog in Nederland
Volg Piet

Piets blog

Oostenwind brengt smog in Nederland

De oosten wind brengt ons vooralsnog niet veel goeds: dikke smog als gevolg van luchtverontreiniging die hier en windopwaarts is ontstaan trekt over het land. Het oplopend aantal overschrijdingsdagen is op de RIVM-site weer te zien.

PM10
De PM10-fijnstofconcentraties liggen op 75 tot 100 ug/m^3 in grote delen van Europa volgens de verwachting.

PM10 LML
De concentraties in Nederland zijn ongewoon hoog, vooral in het Rijnmondgebied. Mogelijk het gevolg van toenemende verontreiniging door hogere rijsnelheden en toename houtstook. De meteorologische omstandigheden zijn echter ook bijzonder boven het vasteland waar een hogedrukgebied voor accumulatie van het aerosol zorgt.

Er gaat voor de jaarrapportage(s?) mogelijk een rekentruc toegepast worden voor de overschrijdingsdagen tot 11 juni van dit jaar. De dispensatie die Nederland “van Europa” heeft gekregen om – i.p.v. normaal dagen boven 50 ug/m^3 te rapporteren – tot 11 juni alleen dagen boven 75 ug/m^3 te rapporteren, wordt dan daadwerkelijk benut en uitgevoerd. Daardoor wordt het aantal eigenlijk kunstmatig  lager gehouden. De opgaande trend van de laatste jaren – en vooral van dit jaar – zal dan minder goed te zien zijn.
(bron: vwk)

Meer Blog