Home > Piets blog > “Overstromingschade Australië en Zuid-Amerika door combinatie La Nina en niet naleven bouwvoorschriften”
Volg Piet

Piets blog

“Overstromingschade Australië en Zuid-Amerika door combinatie La Nina en niet naleven bouwvoorschriften”

Schade door overstromingen neemt de laatste twintig tot dertig jaar toe. In 2010
veroorzaakten natuurrampen – waarvan overstromingen een groot deel voor hun
rekening nemen – globaal 130 miljard U$ aan schade. Daarmee staat 2010 in de top
zes van rampjaren sinds 1980.

Onderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam naar
overstromingsrisico’s en verzekeringen op globale schaal laat zien dat
deze trend in overstromingsschade twee oorzaken heeft: (1) extreme
neerslagcondities zoals het huidige La Nina effect in Australië en Zuid-Amerika (2) de
ontwikkeling van nieuwe woonwijken in gebieden die overstromingsgevoelig zijn.

Extreme neerslag in Australië en delen van Zuid-Amerika heeft geleid tot
grootschalige overstromingen die veel materiële schade en slachtoffers hebben
veroorzaakt. Vele duizenden mensen zijn geëvacueerd of zitten zonder stroom. Deze
overstromingen behoren tot de zwaarste in Australië van de afgelopen 100 jaar en de
schade zal oplopen tot vele miljarden euro’s.

Uit onderzoek van de VU over de periode 1902-2000 blijkt dat het La Nina effect
vooral gerelateerd is aan extreme rivierafvoeren die een dag tot maximaal een week
kunnen aanhouden. La Nina is een periode waarin het water van de centrale Grote
Oceaan veel kouder is dan normaal. Hierdoor verschuiven gangbare weerpatronen en
wordt het water bij de Oost-Australische kust juist zeer warm, waardoor er veel
neerslag valt, met name in de periode december, januari en februari. Maar ook de
overstromingen in Pakistan in 2010 zijn mede gevoed door een sterk La Nina effect.
Uit het onderzoek van de VU blijken vooral rivierafvoeren in Australië erg gevoelig
voor het La Nina effect.

Verder is de continue uitbreiding van stedelijk gebied, met name in zones die
gevoelig zijn voor overstromingen, een grote oorzaak van overstromingsschade.
Officieel mag nieuwe bebouwing alleen plaatsvinden als er strikte bouwvoorschriften worden nageleefd. Echter, vaak hebben de centrale overheid en verzekeraars te weinig
goede beleidsinstrumenten om lokale overheden en huiseigenaren te dwingen om niet
te bouwen in overstromingsgebieden, of in ieder geval aangepast te bouwen.

“Deze rampen laten zien dat we naast toekomstige klimaatrisico’s beter de risico’s
moeten kennen van ondoordacht bouwen en de huidige grillen van het klimaat”, zo
betoogt Jeroen Aerts, VU-hoogleraar Waterrisico’s en -verzekeringen. “Een ramp is snel

vergeten en een paar jaar na de ramp worden er weer huizen gebouwd op plaatsen
waar dat niet mag”. Het onderzoek geeft aan dat verzekeraars en overheden meer
moeten samenwerken om nieuwe bebouwing in gevaarlijke gebieden moet verbieden
en overheden meer moeten investeren in preventie
(Klimaatreport)

Meer Blog