Home > Piets blog > Sproeiverbod dreigt door droogte
Volg Piet

Piets blog

Sproeiverbod dreigt door droogte

De landbouw krijgt volgende week mogelijk een sproeiverbod als de uitzonderlijke droogte aanhoudt. Ook andere maatregelen zullen worden getroffen. De droogte die ons land momenteel teistert, is al net zo groot als in juli of augustus.

De Unie van Waterschappen beslist samen met Rijkswaterstaat over de maatregelen. Naast een sproeiverbod voor de landbouw kan de unie besluiten controles van veendijken uit te laten voeren en ze eventueel nat te houden. Deze waterweringen worden door uitdroging kwetsbaar. “We bereiden ons voor en bekijken begin volgende week of we moeten ingrijpen”, zegt Judith de Jong van de unie.

Neerslagtekort Het KNMI drukt droogte uit in het zogeheten neerslagtekort. Dit is het verschil tussen neerslag en verdamping. Op dit moment is het tekort 80 millimeter, terwijl dit getal normaal tussen de 0 en 40 millimeter ligt. Daarnaast is de wateraanvoer via de rivieren veel minder groot omdat het afgelopen winter stroomopwaarts minder sneeuwde.

Hierdoor is het peil van de rivieren inmiddels bijzonder laag. Het peil bij Lobith is 7,46 meter boven NAP, aldus Rijkswaterstaat. Alleen in 1921 stond het water nog lager. Het peil leidt vooralsnog niet tot grote problemen. Een aantal veerdiensten voor voetgangers en fietsers kan door de droogte niet in gebruik worden genomen. De veren kunnen niet bij de aanlegsteigers komen. Het gaat onder meer om de veren bij Druten en Varik.

Ook de meeste jachthavens in het rivierengebied hebben te maken met ongemakken door de waterstand. Booteigenaren kunnen daardoor volgens het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond hun vaartuig niet te water laten of ze zijn niet in staat de haven uit te varen.

Meer Blog