Home > Piets blog > Toenemende droogte
Volg Piet

Piets blog

Toenemende droogte

Voorlopig komt er geen einde aan de droogte. Ook deze week wordt vrijwel geen neerslag verwacht. In combinatie met het aanhoudend zonnige en geleidelijk ook weer warmere weer neemt het neerslagtekort dan ook verder toe. Het landelijk gemiddelde neerslagtekort, berekend uit de hoeveelheid neerslag verminderd met de verdamping in het groeiseizoen sinds 1 april, is inmiddels opgelopen tot meer dan 70 mm.

Neerslagtekort uitzonderlijk
Een dergelijk neerslagtekort wordt gewoonlijk pas in juli bereikt. Rekenen we de droge maart mee dan is het tekort nog uitzonderlijker. Hoe de droogte zich de komende tijd verder ontwikkelt hangt uiteraard af van de weersomstandigheden. De komende tien dagen verandert er afgezien van lokale buien, nog weinig en neemt de droogte verder toe. Over het weer op langere termijn zoals de komende zomer zijn nog geen zinnige uitspraken mogelijk. Dat het nog alle kanten op kan blijkt wel uit het verloop in vorige droge periodes.

Van voorjaarsdroogte naar zomerdroogte
De huidige neerslagtekorten liggen in de buurt van het tekort over maart- april 2007, toen het voorjaar ook droog en warm was. De droogte manifesteerde zich toen voornamelijk in april. Maart 2007 was natter en ook in de eerste helft van mei en in de zomer viel er toen veel regen. Het zeer droge en warme voorjaar van 2007 eindigde door de overvloedige regen voornamelijk rond half juni wat zomerdroogte betreft als een gemiddeld jaar met aan het eind van de zomer een neerslagtekort van 109 mm. In de meest recente droge en hete zomer van 2003 liep het neerslagtekort op van 78 mm in het voorjaar tot ongeveer 230 mm eind augustus. Ruim twee keer zoveel als normaal aan het eind van de zomer. In 1976 was het vanaf het voorjaar tot aan het einde van de zomer extreem droog.

Zeer lage Rijnafvoer
Volgens het Watermanagementcentrum Nederland van Rijkswaterstaat is de afvoer op de grote rivieren laag (Maas) tot zeer laag (Rijn) voor de tijd van het jaar. De Rijnafvoer is inmiddels lager dan in 1976 in dezelfde tijd van het jaar. Alleen in 1921 was er bij Lobith een nog lagere Rijnafvoer in deze periode van het jaar. De grondwaterstanden zijn verder gedaald (Zie Verder Lezen- Droogtebericht voor waterbeheerders en actuele droogteberichten).
(knmi)

Meer Blog