Home > Piets blog > Vrijkomen methaangas in Noordpoolgebied
Volg Piet

Piets blog

Vrijkomen methaangas in Noordpoolgebied

Door: Barend Kuiken

Vanuit de zeebodem voor de kust van Siberië beginnen grote hoeveelheden methaangas op te borrelen. Het gas werd altijd tegengehouden door de permafrost; een permanent bevroren laag in de bodem van het Noordpoolgebied. Ten gevolge van de opwarming van de aarde begint deze laag, die doorloopt tot in de zeebodem, te smelten.
Methaan ontstaat bij rottingsprocessen in o.a. plantenresten en werkt als broeikasgas twintig keer effectiever dan CO2.
Klimaatwetenschappers hebben zich altijd grote zorgen gemaakt omtrent het vrijkomen van dit methaan, omdat het de huidige opwarming enorm kan versnellen. Volgens berekeningen bevinden zich gigantische hoeveelheden van dit broeikasgas in de bodem van het Noordpoolgebied.

Het op grote schaal vrijkomen van methaan werd dit jaar geconstateerd door een team van Amerikaanse en Russische wetenschappers. Vanaf een onderzoeksschip namen zij op het Siberische continentale plat veel meer en veel grotere pluimen opborrelend methaangas waar, dan in de voorgaande jaren. Sommige pluimen waren uitgegroeid van enkele tientallen meters tot rond één kilometer in doorsnee. Ook de concentraties methaan in en vlak boven het zeewater bleken daar behoorlijk te zijn gestegen.

http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/exclusive-the-methane-time-bomb-938932.html

http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/shock-as-retreat-of-arctic-sea-ice-releases-deadly-greenhouse-gas-6276134.html

Meer Blog