Home > Piets blog > Hoogwater Waal bedreigt kade Nijmegen
Volg Piet

Piets blog

Hoogwater Waal bedreigt kade Nijmegen

Het verwachte hoogwater trok zondag veel dagjesmensen naar de Nijmeegse Waalkade. Maar waarschijnlijk komt de kade pas maandag in de loop van de dag onder water te staan. “Op dit moment valt het nog mee, zitten we tegen een hoogte van 11 meter aan. Dat is afgelopen jaar al drie keer gebeurd”, zegt Hans Knotter van het Waterschap Rivierenland.
“Maar er komt nog veel water aan. We gaan ervan uit dat we woensdag of donderdag de piek bereiken: 15,90 meter bij Lobith.”

Een waterstand in de Waal van bijna 16 meter is volgens Knotter sinds het extreme hoogwater van 1995 niet meer voorgekomen. “Maar niemand hoeft bang te zijn, destijds kwam het water nog een meter hoger. Bovendien zijn onze dijken aangepast, een hoogte van 17,65 kunnen we nog hebben.”

Niet zondag, zoals de gemeente Nijmegen eerder verwachtte, maar pas maandagochtend worden de openingen in de nieuwe keermuren op de Lage Markt en de Grotestraat afgesloten. Knotter: “Vorig jaar hebben we proefgedraaid, nu gaan ze voor het eerst dicht. Er zal ook water tegenaan komen te staan. Ook in Tiel zullen de keermuren de komende week dicht gaan.”

Meer Blog