Home > Piets blog > Waar is de winter?
Volg Piet

Piets blog

Waar is de winter?

Ons weer wordt bepaald door een hogedrukgebied boven het midden van Europa. Het geeft rustig weer met mist en zon in sommige gebieden schijnt de zon bij perioden uitbundig. Het noorden zal dit ontkennen, daar blijven ze al lange tijd verstoken van zon.

De koude nachten in Groningen en Friesland behoren ook weer even tot het verleden. De continentale stroming is de pas afgesneden door een zwakke storing die afgelopennacht passeerde. Ons weer komt nu niet vanuit Midden-Europa maar het brongebied is Frankrijk en Spanje en voor een deel de Noordzee. Werd het gisteren in Groningen maar +1 graad, vandaag is het ook daar eindelijk milder geworden en wordt het 7 tot 9 graden.

Het bolwerk van hogedruk verandert ook na het weekend aanvankelijk nauwelijks van plaats maar neemt wel in kracht af. Daardoor weet een zwakke storing op maandag en dinsdag tot onze omgeving door te dringen. Het is dan ook veelal bewolkt met lokaal zelfs wat lichte regen.

De zwakke storingen die ons land begin volgende week weten te bereiken zijn een voorbode voor een weersverandering. Langzaam maar zeker weten depressies boven IJsland en Groenland de weg  naar Scandinavie te vinden. Het ‘Eurohoog’ wordt verder in zuidoostelijke richting teruggedreven en deze ontwikkeling zou wel eens tot gevolg kunnen hebben dat de herfst volgend weekend dan echt zijn intrede gaat doen. Hoewel de meeste computerberekeningen hier vanuit gaan, blijft het hier wel gaan om lange termijn inschattingen. Tot slot. Waar is de winter? Die is ver weg. Na het weekend krijgt Lapland wel te maken met felle kou nadat er diverse warmterecords zijn gebroken de afgelopen maanden. Vanuit het Poolgebied ontsnapt een grote bel zeer koude vrieskou, maar deze neemt de afslag naar de Oeral. En dus blijft winter voorlopig op afstand. Volgende week meer daarover.

Meer Blog