Home > Piets blog > Zuiden en midden herfstvakantie!
Volg Piet

Piets blog

Zuiden en midden herfstvakantie!

Het zuiden en midden van ons land hebben nu herfstvakantie. De start is wisselvallig onder invloed van lagedrukgebieden in de buurt van of over ons land. Vanaf woensdag ontstaat er een meer zuidelijke stroming. Westelijk van ons lagedruk en oostelijk van ons geregeld hogedruk of invloed van hogedruk.

Hierdoor wordt het aangenamer met een aantal droge dagen.

Meer Blog