Home > Piets blog > Onzeker
Volg Piet

Piets blog

Onzeker

Het is nog onzeker hoe het weer er vanaf zondag of na zondag zal uitzien, maar als je het mij vraagt wordt het kouder. Het is interessant om te zien hoe de verschillende werkmodellen worstelen met het wel of niet komen van de echte winter. Dan weer wordt het volgens deze modellen weer volop winter en dan weer is het een westelijke stroming die doorbreekt.
Het winterhogedrukgebied is nu aan het opbouwen boven Scandinavië. Dat is een vertraging van 2 à 3 dagen bij de verwachting van voor het weekend. De kou bouwt nu ook op boven Scandinavië. Dit betekent dat er een strijd ontstaat tussen het winterhogedrukgebied boven Scandinavië en de depressies boven de oceaan.
De computermodellen geven de depressies boven de oceaan voorlopig de meeste kans. Ikzelf ben het met deze oplossing van de modellen niet eens. Ik geef de koude lucht meer kansen en verwacht ook dat het vanaf zondag of maandag kouder wordt. Ik kom hier deze week nog op terug.

Meer Blog