Home > Piets blog > Noordwestenwind
Volg Piet

Piets blog

Sjef Kenniphaas (Egmond aan Zee)

Noordwestenwind

In deze tijd van het jaar is het direct merkbaar als de wind uit richtingen tussen west en noord waait. Zo heeft de west tot noordwestenwind een verkoelende invloed op de temperatuur. Immers het zeewater is nog relatief koud in deze tijd van het jaar. Als er weinig wind staat en er is veel zon, dan is het verkoelende effect op de temperatuur gering en beperkt zich hoofdzakelijk tot de kustgebieden. De zon is bij weinig wind in staat om bijna maximaal voor warmte te zorgen. Landinwaarts heeft de wind veel minder invloed. Dus is het daar warmer en soms flink warmer als in de kustgebieden.

Meer Blog