Vrijdag kans op smog door ozon in het zuiden en midden van Nederland

30 juli 2020 - 15:31

Op vrijdag 31 juli 2020 is er in het zuiden en het midden van Nederland kans op smog door ozon. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken.

Dit advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid,
verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen.


Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Raadpleeg bij klachten de huisarts of GGD.


Ozonverwachting voor zaterdag 1 augustus
Het RIVM verwacht dat de ozonconcentraties op zaterdag lager zullen zijn. Alleen langs de oostgrens van Nederland is er nog een kleine kans op smog door ozon. Na zaterdag verwacht het RIVM voorlopig geen smog. 

Smog door ozon
Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen, worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.


Europese informatie- en alarmdrempel voor ozon
In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. De EU-informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde kunnen
mensen die gevoelig zijn voor smog, klachten krijgen. Het RIVM brengt dan een waarschuwing uit. De luchtkwaliteit is dan "slecht" volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.


De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht. De luchtkwaliteit is dan “zeer slecht" volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex. Deze waarde wordt naar verwachting niet bereikt de komende dagen. Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te  gebeuren, zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm.

Meer informatie


• Actuele en verwachte smogniveaus vindt u op www.luchtmeetnet.nl. Op
www.luchtmeetnet.nl kunt u ook de luchtkwaliteit op uw locatie en de
gemeten concentraties op meetpunten van RIVM, GGD Adam, DCMR,
OMWB, ODRA en RUDZL vinden. Daarnaast wordt de actuele luchtkwaliteit
ook getoond op NOS-Teletekst pagina 711 en 712.
• Op https://www.rivm.nl/lucht/overschrijdingen zijn de maximum uur- en
8-uursconcentraties te bekijken, die de meetstations van het Landelijk
Meetnet Luchtkwaliteit de afgelopen dagen hebben gemeten.
• Meer informatie over Smog staat in het dossier op rivm.nl.
• Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds
www.longfonds.nl.

 

Bron RIVM


Piet op locatie?

Laat Piet het weer presenteren
bij uw bedrijf of evenement.